info@Zuuf.lv
Jūsu grozs

Paziņojums jauniem apmeklētājiem. Mūsu interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, analītikai un personalizēšanai. Sīkāka informācija.

Garantija un atgriešana

Jums ir tiesības 14 dienu laikā no preču piegādes atteikties no pirkuma, tai skaitā, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, skaitot to no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā vai brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas sekojošā darba dienā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu, izmantojot e-pasta, pasta starpniecību vai ierodoties personīgi, ir jāinformē mūs - SIA "NRG-MARKT", e-pasta adrese info@zuuf.lv, juridiskā adrese: Cialkovska iela 15-12, Daugavpils, LV-5410 - par lēmumu atteikties no pirkuma (noslēgtā pirkuma līguma). Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, kas ir pieejams un lejuplādējams www.zuuf.lv interneta veikalā, vai arī citu brīvā formā iesniegtu paziņojumu ar atteikuma tiesību izmantošanu.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet vai iesniegsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Vēlos atgriezt preci

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

Ja Jūs atteiksieties no pirkuma (noslēgtā pirkuma līguma), mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no pirkuma. Atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt maksājumam par precēm. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces un pārliecinājušies par to stāvokli vai būsim saņēmuši apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas mums.

Jums preces jānogādā SIA "NRG-MARKT" bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no Pirkuma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nogādāsiet mums atpakaļ pirms norādītā termiņa beigām.

Jums ir jāuzņemas ar preču nogādi saistītās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis, lai noskaidrotu to veidu, īpašības vai veiktu to pārbaudi, bet, ja atteikuma tiesību izmantošanas laikā preces lietotas, pārsniedzot to īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Jauku dienu vēlot,

Jūsu ZUUF.lv